Zwierzęta podobnie jak ludzie chorują na choroby nowotworowe. W miarę postępu technicznego zwiększają się możliwości diagnostyczne, rośnie też ich dostępność. Z czasem powiększa się też liczba specjalistów mogących trafnie zdiagnozować stany chorobowe, stąd zwiększyła się liczba zdiagnozowanych nowotworów u zwierząt i rozwinęła się onkologia weterynaryjna, pojawiła się możliwość chemioterapii. 

Często występującymi nowotworami u psów są nowotwory gruczołów sutkowych u suk. Występują najczęściej u suk niesterylizowanych, po ukończeniu szóstego roku życia. Ponad połowa wyżej wymienionych guzów okazuje się być złośliwa, większość z nich może dawać przerzuty – do węzłów chłonnych i dalej do narządów wewnętrznych. 

Przy pojedynczych guzach usuwa się sam guz, ale coraz więcej zwolenników wśród onkologów weterynaryjnych ma usuwanie całej listwy mlecznej wraz węzłami chłonnymi.
W przypadku guzów mnogich lub w przypadku podejrzenia zajęcia procesem nowotworowym okolicznych węzłów chłonnych usuwanie całej jednej strony gruczołu jest standardem.  Zabieg powinien być poprzedzony badaniami krwi, oraz RTG lub tomografem komputerowym klatki piersiowej w celu stwierdzenia obecności przerzutów nowotworowych w płucach. Po zabiegu powinno się wysłać materiał do badania histopatologicznego w celu prowadzenia dalszej terapii np. chemioterapii.

Lekarz  onkolog na podstawie wyników badania może poddać psa chemioterapii (mamy do dyspozycji kilka preparatów) lub podać np. niesterydowe leki przeciwzapalne.
Na załączonych zdjęciach RTG z (naszych zbiorów) widać zaznaczone strzałkami przerzutowe guzy nowotworowe w płucach u suk z nowotworami gruczołów sutkowych.

Równie często występującym zarówno u psów i kotów schorzeniem jest chłoniak.  Jest on nowotworem krwi wywodzącym się z limfocytów, zależnie od populacji rozróżniany
jest chłoniak T lub B- komórkowy. Zależnie od lokalizacji chłoniak może być wieloogniskowy – kiedy ogniska procesu chorobowego są w wielu węzłach chłonnych i narządach wewnętrznych, lub jeżeli proces chorobowy ogranicza się do jednego narządu – mówimy o chłoniaku pokarmowym, ocznym, skórnym, nerkowym itd. Leczenie chłoniaka polega
na chemioterapii – zależnie od postaci choroby i stanu zwierzęcia dobiera się protokoły leczenia, polega to na podawaniu leków w postaci dożylnej i doustnej według określonych schematów.

Pacjent podczas chemioterapii wymaga ciągłego monitoringu i ewentualnej modyfikacji leczenia zależnie od stanu zdrowia. Psy i koty z reguły dobrze znoszą chemioterapię, działania uboczne leków zdarzają się rzadziej niż u ludzi i mają łagodniejszy przebieg.