Bezpośrednio po zabiegu pacjent wymaga opieki – zależnie od jego ogólnej kondycji jest hospitalizowany całodobowo lub  przychodzi do lecznicy w celu podawania leków i monitorowania stanu zdrowia. Staramy się jak najszybciej przywrócić pacjenta do normalnego trybu życia, aby móc wprowadzić kolejny etap leczenia – chemioterapię.

Leczenie pooperacyjne może obejmować chemioterapię, radioterapię lub obie te metody, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej charakterystyki. Przed podjęciem chemioterapii uzgadniamy z klientem ciąg dalszy leczenia, odpowiadamy na pytania odnośnie bezpieczeństwa i przeciwwskazań do stosowania.

Ze względu na specyfikę tej choroby i jej wysoką złośliwość należy mieć na uwadze, że stosowanie chemioterapii nie tyle gwarantuje powrót do pełnego zdrowia, co przedłuża czas przeżycia, który u pacjentów bez chemioterapii wynosi średnio 3 miesiące, po chemioterapii zaś 5 do 6. Leki przeciwnowotworowe są podawane doustnie lub dożylnie w cyklach, zwykle przez kilka miesięcy. W celu zwiększenia skuteczności leczenia często stosuje się kombinacje różnych preparatów. Najczęściej stosowanym schematem leczenia jest podawanie doksorubicyny, sześciokrotnie w dwutygodniowych odstępach.

Ze względu na potencjalnie dużą szkodliwość tego leku dla mięśnia sercowego, przed podjęciem leczenia należy odbyć konsultację kardiologiczną. Niezbędne jest również kontrolowanie postępu choroby przez regularne wizyty w lecznicy, badania diagnostyczne oraz obserwowanie psa pod kątem wystąpienia możliwych do zaobserwowania w domu ewentualnych objawów choroby, takich jak problemy z jedzeniem czy ogólne osłabienie. W każdym przypadku leczenie pooperacyjne powinno być prowadzone indywidualnie i dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta.