Naczyniakomięsak (haemangiosarcoma, HSA) – jeden z najczęściej występujących i najbardziej złośliwych nowotworów u psów. Rozwija się najczęściej na śledzionie, może znajdować się także w prawym przedsionku serca, wątrobie, skórze i tkance podskórnej. 

Najczęściej jest diagnozowany  jako guz na śledzionie, stwierdzony rutynowym badaniem USG podczas wizyt kontrolnych lub przy okazji badania innych narządów. Sprecyzowanie diagnozy polega na badaniu histopatologicznym – w związku z faktem, że wyniki biopsji cienkoigłowej bywają mało precyzyjne, poleca się usunięcie śledziony w całości i poddanie całego guza badaniu histopatologicznemu.  

W związku z faktem, że nasza Lecznica Luxvet24 pracuje całodobowo, najczęściej trafiają do nas pacjenci u których – niestety – guz nie został zdiagnozowany wcześniej i pękł. Objawy występują nagle i szybko narastają – pojawia się osowienie, posmutnienie, niechęć do ruchu, często powiększenie obrysu powłok brzusznych. Narastają objawy wstrząsu hypowolemicznego i spada ciśnienie krwi, co stwarza stan bezpośredniego zagrożenia utratą życia.

Podczas badania USG widzimy dużą ilość wolnego płynu w jamie brzusznej (jest to krew wylewająca się do jamy brzusznej z pękniętego guza), widzimy także guz – często jest on bardzo duży, może mieć nawet do kilkunastu centymetrów średnicy.

Wolne fragmenty tkanki nowotworowej naczyniakomięsaka mogą znajdować się również w jamie brzusznej. U niektórych pacjentów zdarzają się też ogniska przerzutowe haemangiosarcomy w sercu lub wątrobie, co rokuje niepomyślnie.

W przypadku, gdy stan ogólny pacjenta na to pozwala, należy ustabilizować ciśnienie krwi i usunąć całą śledzionę wraz z pękniętym guzem oraz ewentualne wolne fragmenty tkanki HSA z jamy brzusznej. Należy także sprawdzić, czy na narządach wewnętrznych nie ma przerzutów. 

W przypadku utraty dużej ilości krwi konieczna jest transfuzja.  Po zabiegu psem powinien zająć się lekarz onkolog, który będzie monitorował stan pacjenta, zależnie od możliwości i stanu zdrowia zaproponuje odpowiednie leczenie – najczęściej chemioterapię lub terapię metronomiczną.