W Lecznicy Weterynaryjnej Luxvet24 przeprowadzamy badania endoskopowe.

Badania endoskopowe pozwalają na ocenę dróg oddechowych i  przewodu pokarmowego w czasie rzeczywistym. 

W trakcie badania endoskopowego lekarz weterynarii ma wgląd  na bieżąco w badane struktury dzięki czemu jest w stanie w razie potrzeby dokonywać koniecznych procedur jak pobranie wycinków czy usunięcie ciał obcych. Dzięki endoskopii jesteśmy często w stanie skrócić postępowanie diagnostyczne, a niejednokrotnie w trakcie zabiegu usunąć przyczynę problemów.

W Lecznicy Weterynaryjnej Luxvet24 przeprowadzamy szereg badań endoskopowych :

Rinoskopia 

Diagnostyka endoskopowa chorób jam nosowych, zarówno nozdrzy przednich i nozdrzy tylnych, zabiegi chirurgiczne, usuwanie ciał obcych. 

Gastroskopia 

Ocena endoskopowa górnego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy. Gastroskopia jest najczęściej wykonywanym badaniem wśród wszystkich badań wykonywanych przy użyciu endoskopii. Gastroskopia często stosowana jest w podejrzeniu występowania ciał obcych na terenie żołądka i przełyku. Czasami możliwe jest usunięcie ciał obcych nawet z dwunastnicy. W trakcie badania często pobierane są wycinki do badań histopatologicznych, zwłaszcza jeśli stwierdzone zostaną zmiany w ścianie żołądka lub jelit.

Otoskopia

Endoskopowa ocena kanału słuchowego i błony bębenkowej . Usuwanie ciał obcych , polipów

Bronchoskopia

Diagnostyka endoskopowa chorób górnych i dolnych dróg oddechowych: gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli głównych i oskrzelików. 

W trakcie bronchoskopii istnieje możliwość usunięcia ciał obcych , pobrania BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe )

Badanie endoskopowe przeprowadzane jest w pełnej narkozie. W związku z tym konieczne jest prawidłowe przygotowanie pacjenta przed wykonaniem endoskopii.

W celu prawidłowego przygotowania zwierzęcia konieczna będzie : 

-głodówka przed znieczuleniem ogólnym trwająca od 12 do 24 godzin, w rzadszych przypadkach zalecana dłuższa głodówka

-brak dostępu do wody od 3 do 6 godzin w zależności od przypadku

-w niektórych sytuacjach wprowadzenie leków, lub wcześniejsze odstawienie obecnie podawanych leków

badanie endoskopowe powinno być poprzedzone konsultacją lekarską i ustaleniem postępowania przed endoskopią. Ze względu na konieczność przeprowadzenia znieczulenia przy przeprowadzaniu endoskopii należy ustalić z lekarzem kierującym za zabieg czy nie będzie konieczności wykonania badań krwi lub konsultacji kardiologicznej przed zabiegiem. 

Decyzja o zabiegu endoskopii niejednokrotnie jest w stanie znacznie skrócić leczenie zwierzęcia lub usunąć przyczynę choroby już w trakcie trwania pierwszego zabiegu. Ze względu na małą inwazyjność endoskopię warto rozważyć często na wczesnym etapie procesu diagnostycznego. 

Dzięki wykorzystaniu endoskopii często możliwe jest usunięcie przyczyny dolegliwości i uniknięcie poważniejszych zabiegów chirurgicznych w przyszłości.